Valoa ja virtaa

Tampereen Vera Oy on sähköverkon rakennukseen ja kunnossapitoon, liikennevaloihin sekä ulkovalaistukseen erikoistunut yhtiö. Veran haalareissa työskentelee noin 100 sähköalan ammattilaista valmiina palvelukseen.

 
Etusivu / VERA / Missio, Visio ja Arvot
Missio, visio ja arvot

Missio

Tuotamme  sähkö- ja valaistusverkkojen sekä telematiikan palveluja asiakkaittemme vastuullisena ja tehokkaana kumppanina.
 

Visio

Olemme sähköverkko-, valaistus- ja telematiikkapalveluiden merkittävä toimittaja alueellisesti  ja valtakunnallisesti haluttu projektitoimittaja.
 
 

Arvot

 

Asiakaslähtöisyys

Sitoutuminen asiakkaiden tarpeiden toteuttamiseen on toimintamme peruslähtökohta. Asiakkaat ovat meille tärkeitä ja haluamme palvella heitä lisäarvoa  tuottavasti. Pyrimme pitämään yllä korkeaa asiakastyytyväisyyttä, johon kuuluu asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja niiden tyydyttäminen hyväksyttävällä ja laadukkaalla tavalla.
 

Tuloksellisuus

Tulosvastuullinen ajattelu on toimintamme keskeisiä lähtökohtia. Laadukkaan palvelumme kautta haluamme olla tekemässä yhdessä asiakkaidemme kanssa menestyvää liiketoimintaa, joka turvaa toiminnan jatkuvuuden ja työllisyyden.
 

Yhteistyö

Tähtäämme yhteistyöllä huipputuloksiin. Onnistumme yhdessä avoimuuden, luottamuksen, osaamisen ja verkostoitumisen avulla.
 

Vastuullisuus

Kohtelemme asiakkaita, kumppaneita ja työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja suvaitsevasti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä ja kannamme vastuumme  myös ympäristöstä.