Valoa ja virtaa

Tampereen Vera Oy on sähköverkon rakennukseen ja kunnossapitoon, liikennevaloihin sekä ulkovalaistukseen erikoistunut yhtiö. Veran haalareissa työskentelee noin 100 sähköalan ammattilaista valmiina palvelukseen.

Etusivu / VERA / Laatujärjestelmä
Laatujärjestelmä

 

Turvallisesti ja tehokkaasti 


​Tampereen Vera Oy:n toiminta vastaa standardien SFS-EN ISO 14001:2004 Ympäristöjärjestelmät, SFS-EN ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät ja OHSAS 18001:2007 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät mukaisia vaatimuksia. Sertifikaatti kattaa yhtiön koko toiminnan.

Jatkuva kehittäminen varmistetaan sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla. Sisäisen auditoinnin avulla etsitään puutteet, sovitaan korjaavat toimenpiteet ja seurataan järjestelmän toteutumista. Ulkoisen arvioinnin toteuttaa Inspecta Sertifiointi Oy. Tämän sivun pääkuvassa on menossa ulkoinen auditointi.

Sertifikaatit ovat olleet voimassa vuodesta 2006, jolloin Tampereen Sähkölaitos -konsernin koko toiminta sertifioitiin.

 
9001_14001_18001.jpg